ThMgr. Milan Kraus (1909-2006) básnik, spisovateľ a evanjelický kňaz dožil jeseň svojho života v SED Košeca.
Krátko pred svojím odchodom na večnosť prebásnil pieseň "Hleď Bože lásky". Bolo to jeho posledné
dielo, ktoré tu po sebe zanechal. Táto pieseň zaznela po prvý krát pri jeho pohrebnej
počestnosti dňa 8.8.2006 v Ev. chráme Božom v Tisovci, v rodisku zosnulého
v podaní mužskej skupiny SED Košeca a tým sa stala
hymnou nášho strediska.

 
<<stiahnite si našu hymnu v PDF formáte>>