6. júl 2008 - Spomienkové služby Božie
z príležitosti 593. výročia mučeníckej smrti svedka Božej pravdy
Majstra Jana Husa
a z príležitosti posviacky novej zvonice SED v Košeci

...a vtedy Jan Hus v plameňoch povedal:
"Pane Ježíši Kriste, tuto strašnou, potupnou a ukrutnou smrt pro tvé evangelium
a kázání tvého slova chci trpělivě a pokorně vytrpět."

V nedeľu 6. júla 2008 v deň 593. výročia mučeníckej smrti, upálením svedka Božej pravdy majstra Jána Husa, sa konali na nádvorí SED v Košeci spomienkové služby Božie, v rámci ktorých bola posvätená nová zvonica. Zhotovená bola z podnetu našej bývalej bohuznámej bývalej obyvateľky, ktorej pozostalosť poslúžila práve na tento vznešený účel. A tak hlas dvoch zvonov po slávnostnom akte posviacky, ktorú vykonal brat Jozef Havrila senior TU seniorátu, zaznel na jej pamiatku. Liturgiou poslúžili Ondrej Peťkovský, farár-konsenior miestneho CZ, teológ Jozef Pacek a podpísaný. Služieb Božích pod holým nebom sa spolu s obyvateľmi, ich rodinnými príslušníkmi a personálom zúčastnilo okolo 300 účastníkov. Slávnostný ráz tohto nedeľného podvečerného podujatia umocnilo i vystúpenie záriečského zborového spevokolu. Medzi vzácnymi hosťami nechýbal ani starosta obce Radomír Brtáň so svojími spolupracovníkmi a poslancami, dozorca a cirkevníci z miestneho CZ, predstavitelia VÚC Trenčín, partneri diakonických stredísk ako aj početní sponzori a spolupracovníci nášho zariadenia. Zvláštny autobus priviezol na toto podujatie aj obyvateľov Domova dôchodcov z neďalekého Púchova. Na záver tohto bohoslužobného zhromaždenia zaznela husova pieseň „Hleď, Bože, lásky...“ v podaní mužskej speváckej skupiny SED Košeca, počas ktorej bola zapálená symbolická husová hranica (vatra). Pri jej plameňoch pokračoval kultúrny program v podaní folklórneho súboru zo Zliechova, striedavo so záriečským spevokolom. V altánku SED bolo pre prítomných pripravené občerstvenie, tento raz vo forme dobrého gulášu, ktorý ochotne pripravili naši kuchári. Po občerstvení zotrvala dobrá nálada pri speve aj ľudových piesní. Ofera z tohto milého podujatia v sume 11.600 korún je určená na dobročinné ciele evanjelickej diakonie. Atmosféru uvedenej akcie vám priblíži nasledovná fotogaléria. (Ľubomír Marcina)
 

Služby Božie z príležitosti sviatku Majstra Jana Husa a posviacky zvonice SED
Služieb Božích sa zúčastnili okrem obyvateľov zúčastnil aj personál
Slova Božieho kazateľom bol br. senior TU seniorátu Mgr. Jozef Havrila
Medzi hosťami boli aj zamestnanci zariadenia SED Kšinná, v pozadí folklórna skupina zo Zliechova
Služby Božie spestrilo vystúpenie Záriečského spevokolu
Na službách Božích sa zúčastnilo viac ako 300 ľudí
Naši kuchári pripravili pre hostí výborný gulášík, ktorý sa podával v našom altánku


Na záver služieb Božích bola za spevu Husovej piesne (Hleď, Bože, lásky...) zapálená symbolická vatra
Pri vatre vystúpila folklórna skupina zo Zliechova
Pre hostí bolo pripravené pohostenie

Dobrá nálada pretrvala až do konca :)

www.diakoniakoseca.sk