Vystúpenie súboru MLADOSŤ z Dubnice
na nádvorí SED (28.6.2008)

www.diakoniakoseca.sk