Ekuména v SED Košeca

   

8.11.2008

 

Stredisko Ev. diakonie v Košeci v rámci dobrých ekumenických vzťahov navštívil v sobotu 8. novembra 2008 dôstojný pán JCDr. PaedDr. Jozef Bagin, PhD. – súdny vikár Diecézneho tribunálu Žilinskej diecézy Rím.katol. cirkvi. Tento významný katolícky teológ, rodák zo susednej Ilavy a synovec našej vrchnej sestry A. Kušnírovej je známy ako výborný kazateľ a človek mnohých charizmatických hodnôt. Po prvý krát 5-ročnej histórie nášho SED sa slúžila v kaplnke SED sv. omša, sprevádzaná spevom mládežníckeho zboru z jeho farnosti. Aj v minulosti ako púchovský rím.kat. dekan rád prichádzal do košeckého ev. chrámu Božieho na rôzne cirkevno zborové podujatia, kde nebol len pasívnym hosťom, ale vždy slovom Božím vedel zaujať a osloviť prítomných. Tak tomu bolo aj v uvedenú sobotu, keď naši obyvatelia, personál, vedenie, mnohí hostia, dobrodinci a sponzori nášho SED vytvorili úžasné bohoslužobné spoločenstvo, bez rozdielu vierovyznania. Tieto chvíle umocnilo aj agapé – slávnostná večera v jedálni SED, kde bola možnosť na výmenu názorov a bratské rozhovory. Účastníci, ktorých bolo takmer 200 zadržali oferu na charitatívno-diakonické ciele v sume 9.200 Sk. Aj týmto ďakujeme za všetky dary vrátane finančnej zbierky. „Ochotného darcu miluje Boh.“30.12.2008 Višňové

 

      


www.diakoniakoseca.sk