Vianočné baličky Samaritans Purse  2008

Aj tento rok sa naše stredisko zapojilo do každoročnej akcie rozdávania vianočných balíčkov pre deti zo sociálne slabších rodín, ktoré zastrešuje nadácia Samaritans Purse.

www.diakoniakoseca.sk